Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Đào tạo

Đào tạo chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Đào tạo chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là một loại chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Đây là Chứng chỉ tin học quốc gia mới (thay cho Chứng chỉ...

Đào tạo khóa Ứng dụng Excel trong kinh tế

Đào tạo khóa Ứng dụng Excel trong kinh tế

Hiện nay, các ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, phân tích, quản lý nhân sự là những ngành có yêu cầu rất cao cả về khả năng xử lý, phân tích và trình bày dữ liệu nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và đưa ra chiến lược, quyết định kinh...

1 2 3 > >>