Thông báo đã có chứng chỉ ngày thi 06/05/2018 và 20/05/2018

11-07-2018

Trung tâm thông báo đến các thí sinh thi đã có kết quả đậu trong kỳ thi ngày 06/05/2018 và 20/05/2018 đến Trung tâm Công nghệ Thông tin để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận từ 7g30 đến 16g30 vào thứ 2-4-6 hàng tuần.


LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ
- Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 hàng tuần.
- Thời gian: Sáng 7g30 đến 11g30. Chiều 13g00 đến 16g30.
LƯỢT TRUY CẬP
Flag Counter