Thông báo đã có chứng chỉ ngày thi 15/07/2018

  • 06/09/2018
  • 17

Trung tâm thông báo đến các thí sinh thi đã có kết quả đậu trong kỳ thi ngày 15/07/2018 đến Trung tâm Công nghệ Thông tin để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận từ 7g30 đến 16g30 vào thứ 2-4-6 hàng tuần.


Bài viết mới hơn

(08)38 163 319 (nhấn 132)