Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Cảm nghĩ học viên

Học viên lớp C2(357) nêu cảm nghĩ về khóa học tại Trung tâm Công nghệ Thông tin HUFI

Học viên lớp C2(357) nêu cảm nghĩ về khóa học tại Trung tâm Công nghệ Thông tin HUFI

Em thấy khóa học online tại trung tâm rất hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho những bạn sinh viên ạ. Chúng em được thực hành làm bài tập rất nhiều giúp chúng em có những kĩ năng hơn, và đặc biệt là khi học qua MS team, Chúng em có thể xem và nghe lại...

Học viên lớp C2(246) nêu cảm nghĩ về khóa học tại Trung tâm Công nghệ Thông tin HUFI

Học viên lớp C2(246) nêu cảm nghĩ về khóa học tại Trung tâm Công nghệ Thông tin HUFI


Em rất hài lòng về giảng viên và chất lượng phục vụ của trung tâm mình, Những thắc mắc và những vấn đề cần giải quyết của sinh viên tụi em luôn được phản hồi sớm nhất và chính xác nhất.

Học viên lớp C3(246) nêu cảm nghĩ về khóa học tại Trung tâm Công nghệ Thông tin HUFI

Học viên lớp C3(246) nêu cảm nghĩ về khóa học tại Trung tâm Công nghệ Thông tin HUFI

Giảng viên rất tận tình và luôn sáng tạo trong cách giảng dạy, tài liệu thi đầy đủ, Hỗ trợ từng học viên khi chưa hiểu rõ bài. Học online có một điều rất thích là những bữa sau có thể coi lại bài giảng trước đó của giảng viên để nhanh nhớ hơn.