Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Công nghệ Thông tin

vi

Đào tạo

Đào tạo khóa Ứng dụng SPSS trong phân tích định lượng

Đào tạo khóa Ứng dụng SPSS trong phân tích định lượng

Chuyên đề này nhằm trang bị cho người học những kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học.
Kết thúc khóa học này, người học có khả năng xây dựng được đề đề cương nghiên cứu, thiết kế được bảng câu hỏi khảo sát (online và offline) trong việc thu...

Đào tạo chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Đào tạo chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là một loại chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Đây là Chứng chỉ tin học quốc gia mới (thay cho Chứng chỉ...

Đào tạo khóa Ứng dụng Excel trong kinh tế

Đào tạo khóa Ứng dụng Excel trong kinh tế

Hiện nay, các ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, phân tích, quản lý nhân sự là những ngành có yêu cầu rất cao cả về khả năng xử lý, phân tích và trình bày dữ liệu nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và đưa ra chiến lược, quyết định kinh...

1 2 3 > >>