Khảo sát về khóa học ôn tập trực tuyến Chứng chỉ UDCNTT cơ bản

  • 17/04/2020
  • 97

Thời gian thực hiện: 13/4/2020 -20/4/2020.

Phiếu khảo sát này do TT CNTT của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thực hiện, phục vụ riêng cho việc đánh giá hiệu quả triển khai các lớp ôn tập trực tuyến tại trung tâm.

Thông tin của học viên sẽ được bảo mật, chỉ dùng để phục vụ công tác nâng cao chất lượng giảng dạy của các lớp ôn tập (trực tuyến) Chứng chỉ UD CNTT cơ bản.

Rất mong các bạn học viên dành thời gian tham gia khảo sát và cho ý kiến của mình. Trung tâm CNTT xin được ghi nhận.

Link khảo sát: Click ti đây

Trân trọng./.


(08)38 163 319 (nhấn 132)