Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh với công ty TNHH Anh Em Cacao Việt Nam sẽ được tổ chức tại:

- Thời gian: Thứ 6, ngày 09/10/2020 (9h00 - 10h30)

- Địa điểm: Phòng C202 - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)