Đối tượng:

Sinh viên (SV) tốt nghiệp vào đợt 1đợt 2 năm 2020.

Thời gian đăng ký tham gia dự Lễ trao bằng tốt nghiệp:

SV đăng ký trực tuyến tham gia dự lễ tốt nghiệp từ ngày thông báo đến ngày hết ngày 13/10/2020 (Sinh viên đăng ký tại đây)

Lưu ý: chỉ những sinh viên có đăng ký mới được tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Thời gian - Địa điểm tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp:

Thời gian: từ ngày 28/10/2020 đến ngày 01/11/2020.

Địa điểm: Hội trường C; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp:

TT

Đơn vị

Thời gian

Đối tượng

1

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

08h – 10h30 ngày 28/10/2020

SV tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc

2

Khoa Tài chính kế toán

13h – 17h30 ngày 28/10/2020

 

SV tốt nghiệp năm 2020 thuộc Khoa quản lý

3

Khoa Công nghệ thông tin

08h – 11h30 ngày 29/10/2020

(Khoa CNTT chủ trì)

4

Khoa Thủy sản

5

Khoa Công nghệ điện, điện tử

13h – 17h ngày 29/10/2020

(Khoa CN điện, điện tử chủ trì)

6

Khoa Ngoại ngữ

7

Khoa Công nghệ sinh học

08h – 11h30 ngày 30/10/2020

(Khoa CNSH chủ trì)

8

Khoa Du lịch và Ẩm thực

9

Khoa Công nghệ May – Thời trang

13h – 17h ngày 30/10/2020

(Khoa CN Cơ khí chủ trì)

10

Khoa Công nghệ cơ khí

11

Khoa Môi trường – Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

08h – 11h30 ngày 31/10/2020

(Khoa CN hóa học chủ trì)

12

Khoa Công nghệ hóa học

13

Khoa Quản trị kinh doanh

13h – 17h ngày 31/10/2020

14

Khoa Công nghệ thực phẩm

08h – 15h ngày 01/11/2020