Thông báo đã có chứng chỉ ngày thi 13/04/2019 và 01/6/2019

  • 07/08/2019
  • 362

Trung tâm thông báo đến các thí sinh thi đã có kết quả đậu trong kỳ thi ngày 13/04/2019 01/6/2019 đến Trung tâm Công nghệ Thông tin để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận từ 7g30 đến 16g30vào thứ 2-4-6 hàng tuần.


Bài viết mới hơn

(08)38 163 319 (nhấn 132)