Thông báo đã có kết quả thi ngày 03/08/2019

  • 22/08/2019
  • 1319

Thông báo đã có kết quả thi chứng chỉ ngày 03/08/2019. Các bạn tra cứu theo đường dẫn sau http://its.hufi.edu.vn/thi/diem-thi. Thời hạn phúc khảo từ 22/08/2019 đến hết ngày 29/08/2019.

Lưu ý: sinh viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân: họ và tên, ngày tháng năm, sinh nơi sinh. Nếu có sai sót thì báo ngay về văn phòng Trung tâm.

Xin cảm ơn.


Bài viết mới hơn

(08)38 163 319 (nhấn 132)