Thông báo tham dự lớp tập huấn UD CNTT

  • 23/08/2019
  • 235
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM CNTT
Số:          /TB-DCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v Tham dự lớp tập huấn UD CNTT
Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sử dụng ofice 365 cơ bản vào ngày 25/8/2019. Nhằm trang bị về kiến thức, kỹ năng Ứng dụng CNTT trong công việc.
Thời gian: Sáng Chủ Nhật, (ngày 25/8/2019) bắt đầu vào lúc 8h.
Địa điểm: Phòng A206
Lưu ý: Thực hành kỹ năng theo tài khoản của học viên. Nếu học viên nào quên mật khẩu thì vui lòng liên hệ Thầy Nguyễn Anh Sơn để lấy lại pass để thuận tiện trong việc thực hành trên máy.
Trân trọng./.

Bài viết mới hơn

(08)38 163 319 (nhấn 132)