📢📢TT CNTT THÔNG BÁO LỊCH HỌC KHAI GIẢNG 05/11/2022
👉 Các bạn đăng ký học ôn tập chứng chỉ UD CNTT cơ bản (lớp C2,C3) học lịch học như sau:
🔷 Tất cả các học viên đăng ký học lớp C1,C2,C3 tối thứ 3-5-7 bắt đầu khai giảng ngày 05/11/2022 (17h30 -21h)
🔷 Tất cả các học viên đăng ký học lớp C2,C3 tối thứ 2-4-6 bắt đầu khai giảng ngày 07/11/2022 (17h30 -21h)
🔷 Tất cả các học viên đăng ký học lớp C2 tối thứ 7,cn bắt đầu khai giảng ngày 05/11/2022 (chiều T7 12h30-16h30, CN 7h-11h và 12h30-16h30)
👉 Lưu ý:

  • Các bạn vào MS Team kiểm tra bạn nào chưa được add lớp inbox cho Trung Tâm ngay.
  • Các lớp còn lại chờ thông báo sau.

Trân trọng!