Tổ chức ôn chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

  • 17/12/2018
  • 316

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức đào tạo chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên – học sinh trong và ngoài Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM được học tập Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản, Trung tâm Công nghệ Thông tin – trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM tổ chức đào tạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản như sau:

I - Thời gian đào tạo, thời gian thi

TT

Thời gian khai giảng
(dự kiến)

Thời gian học
(dự kiến)

Thời gian thi
(dự kiến)

1

01/01/2019

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 13/01/2019

20/01/2019


II - Nội dung đào tạo
Nội dung tổ chức đào tạo và lệ phí áp dụng đối với 01 lớp (30 học viên)

STT

Tên học phần

Mức thu (đồng)/học viên

Ghi chú

1

Căn bản máy tính và Interne

500.000

 

2

Soạn thảo văn bản với MS Word

500.000

3

Xử lý bảng tính với Excel

500.000

4 Thuyết trình với MS Powerpoint 500.000  


III - Địa điểm ghi danh và đóng học phí:
- Trung tâm Công nghệ thông tin, tầng trệt nhà A.
- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 7 (07h00- 20h30).
- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

  • Điện thoại: 0909 570 813
  • Email: baotm@cntp.edu.vn
  • Văn phòng Trung tâm CNTT(Tầng trệt- Nhà A)
  GĐ. TTCNTT
(Đã ký)
Trần Minh Bảo

 


Bài viết mới hơn

(08)38 163 319 (nhấn 132)