 Autocad là phần mềm để vẽ các bản vẽ kỹ thuật như các bản vẽ công trình, kết cấu máy,… hỗ trợ sáng tạo và phát triển những ý tưởng thiết kế với mục đích tăng khả năng làm việc
 Autocad 2D là vẽ trên không gian 2 chiều

 Sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề muốn có kiến thức nền tảng vững chắc về phần mềm thiết kế bảng vẽ kỹ thuật, sinh viên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, cơ khí, kỹ thuật,… cần kỹ năng sử dụng thành thạo autocad
 Người đang đi làm cần bổ sung, chuẩn hóa kiến thức về đồ họa 3D để phục vụ công việc hiện tại.
 Những ai đam mê và mong muốn gắn bó với nghề thiết kế 3D nội thất nối chung

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
 Thiết kế bản vẽ trên phần mềm Autocad
 Đọc được các thông số kỹ thuật trên bản vẽ
 Tính được chi tiết kết cấu và vật tư thiết bị
 Rèn luyện kỹ năng, tính tỉ mỉ, tính kiên nhẫn, tác phong công nghiệp

III. NỘI DUNG HỌC

Bài 1: Giới Thiệu Về Autocad
Bài 2: Các Lệnh Quan Sát Và Vẽ
Bài 3: Các Lệnh Hiệu Chỉnh
Bài 4: Chế Độ Truy Bắt Điểm

IV.THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ

Thời gian học: 30 tiết
Học phí: 600.000đ

V.BẰNG CẤP - CHỨNG NHẬN

Học viên thi đạt sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế “Kỹ năng vẽ kỹ thuật Autocad 2D”.