BỘ CÔNG THƯƠNG                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH                                                                            

          Số: 520 /TB-DCT                                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

  

               

 THÔNG BÁO

 

Về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo hình thức trực tuyến

 

 

Căn cứ Quyết định 2212/QĐ-DCT ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ đại học.

 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa đào tạo của Trường trong việc ôn thi, thi và cấp giấy chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 - B1), trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch ôn thi và thi theo hình thức trực tuyến như sau:

 

1. Thời gian nhận hồ sơ, tổ chức ôn thi và thi:

 

-   Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2021.

 

-   Thời gian ôn thi (30 tiết): từ ngày 01/12/2021 - 12/12/2021 (bao gồm 4 kỹ

 

năng: nghe, nói, đọc, viết), hình thức ôn thi trực tuyến, vào các buổi tối hoặc thứ 7 và chủ nhật.

 

-   Thời gian dự kiến tổ chức thi: ngày 18 và 19/12/2021.

 

2. Đối tượng dự thi:

 

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

 

3. Lệ phí ôn thi, dự thi bậc 3-5 (B1, B2, C1):

 

-   Lệ phí ôn thi: 1.300.000 đồng/ 1 Sinh viên.

 

-   Lệ phí dự thi: 1.200.000 đồng/ 1 thí sinh.

 

4.    Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngoại ngữ, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Thi trực tuyến qua hệ thống máy tính hoặc trực tiếp tại phòng máy tính tùy vào tình hình dịch bệnh).

 

5.  Phương thức đóng lệ phí thi, ôn thi:

 

Thí sinh đóng lệ phí ôn thi, thi qua tài khoản ngân hàng:

 

+   Tên tài khoản: Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngoại ngữ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

 

+    Số tài khoản: 6460999916666, tại ngân hàng: Ngân hàng Agribank, chi nhánh Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

 

+   Nội dung ghi: <họ và tên>-<số CMND/CCCD>-<số điện thoại di động>-<ngôn ngữ trình độ>-<ngày thi>

 

6. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: + Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

 

+ 1 bản chính chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. + 04 ảnh 4×6 (file ảnh).

 

+ Bản chụp Giấy nộp tiền qua ngân hàng.

 

+   Sinh viên sau khi đóng lệ phí ôn thi và lệ phí thi, đăng ký danh sách dự thi theo mẫu vào link đính kèm (https://docs.google.com/forms/d/1hseTiTvkaza8JEI-dIJJtdwqh1pPiFiUEqHpTBVNRqQ/viewform?edit_requested=true).

 

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thi:

 

Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, phòng D102, số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM. Số điện thoại: 0913847868, 0363375799; website: https://ttbdktnn.hufi.edu.vn.

 

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông

 

báo.

 

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);

(Đã ký)

- Lưu: VT, ĐT.

 

 

Nguyễn Xuân Hoàn